Nie ma wakacji na rynku CO2. Ceny blisko 6 euro/tona CO2

Tegoroczne wakacje na rynku uprawnień do emisji CO2 są spokojne, czy może wręcz przeciwnie ?

Dotychczas w III fazie EU ETS, czyli w latach 2013-2016, wakacje na rynku CO2 były spokojne, ale w tym roku jest inaczej. Mimo m.in. powszechnych urlopów we Francji i Włoszech, które już się zaczęły, a  trwają od 7 do 21 sierpnia, braku spotkań politycznych w sprawie reformy EU ETS,  rynek jest bardzo aktywny, a ceny uprawnień do emisji CO2 ( EUA) ostatnio mocno wzrosły.

W lipcu ceny uprawnień do emisji znajdowały się w trendzie bocznym pomiędzy 5.00 – 5.50 euro/tona CO2. W ubiegły piątek cena EUA na zamknięciu notowań wynosiła 5,35 euro, na początku bieżącego tygodnia wzrosła do 5,40-5,80 euro, a dzisiaj ( 17 sierpnia br.) sięgnęła 5,96 euro, czyli najwyższego poziomu z przed 5 miesięcy i  3 marca, kiedy ceny uprawnień do emisji wyceniane były na 6,02 euro. Przy czym wszystkie podane ceny to ceny kontraktów terminowych na grudzień 2017, a posługuje się nimi, bo to ceny benchmarkowe m.in. dla rynku spot.

Jakie są przyczyny notowanego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 ? Mają charakter fundamentalny czy polityczny ? 

Jest kilka powodów zaistniałej sytuacji i mają one charakter fundamentalny, związany z relacjami podaży i popytu. Po pierwsze trzeba podkreślić, że podczas bieżącego miesiąca wolumen oferowanych w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2 został zmniejszony.

W sierpniu będzie on mniejszy niż w lipcu o około 50 proc. Nie jest to nadzwyczajna sytuacja w EU ETS, ponieważ co roku ilość oferowanych uprawnień do emisji na rynku pierwotnym jest mniejsza z uwagi na domniemanie Komisji Europejskiej o mniejszych potrzebach hedgingowych producentów energii elektrycznej.

Tego lata średnie temperatury są wysokie, co wpływa na wzrost zapotrzebowania na energię, zwiększenie wykorzystywanie źródeł konwencjonalnych, a w konsekwencji wzrost emisji CO2 i zapotrzebowania na uprawnienia do emisji i większa niż szacowano aktywność uczestników rynku. Przy tym wczoraj pojawiła się informacja o kontroli reaktorów atomowych we Francji w miejscowości Creusot, co dodatkowo zaktywizowało rynek. Wszyscy pamiętają, że w ub.r. wskutek wyłączeń 17 elektrowni atomowych we Francji do pracy ruszyły w większej skali źródła konwencjonalne w Niemczech, co oznaczało wzrost cen energii i uprawnień do emisji CO2.

W kolejnych tygodniach należy się spodziewać dalszego wzrostu cen ? Na jakie zjawiska zwracać uwagę ? 

W celu oceny koniunktury na rynku CO2 w najbliższych czasie należy śledzić niemiecki rynek energii elektrycznej pod kątem cen i struktury paliwowej produkcji energii, ponieważ nadal widoczna jest korelacja pomiędzy German Power a cenami EUA.

Dla cen CO2 w najbliższych tygodniach ważna będzie też aktywność handlowa na rynku na CO2, czyli m.in. to jak się będą rozliczały aukcje. W przypadku „silnego” rozliczenia aukcji tj. z premią wynoszącą kilka centów powyżej cen uprawnień na rynku wtórnym często obserwowaliśmy wzrost cen uprawnień podczas kolejnych godzin notowania.

Dobrym przykładem było rozliczenie aukcji 1 sierpnia, gdzie cena na rynku pierwotnym była wyższa o ponad 30 centów w stosunku do ceny giełdowej. Reakcja rynku po ogłoszeniu wyniku była natychmiastowa, a ceny EUA wzrosły w ciągu kilku minut o 10 centów.

Należy też brać pod uwagę, że już na początku września br.  aukcje wrócą do normlanych poziomów, czyli do wolumenu rzędu 21-22 mln EUA tygodniowo, a więc podaż uprawnień do emisji na rynku pierwotnym wróci do normy.

Spośród zdarzeń politycznych w najbliższym czasie wpływ na rynek CO2 może mieć zaplanowanie na 13 września br. w ramach tzw. trilogu spotkanie przedstawicieli Parlamentu  Europejskiego, Rady  Unii Europejskiej i Komisji  Europejskiej w sprawie   ustalenia  wspólnego  tekstu  dyrektywy zmieniającej zasady działania EU ETS. Poprzednie spotkania w tej sprawie nie przyniosły końcowych ustaleń.

Posted in News | Leave a comment

Ceny uprawnień do emisji nadal pozostają w trendzie bocznym

Mimo rekordowego rozliczenia wtorkowej aukcji uprawnień do emisji CO2,ceny nadal znajdują się pomiędzy 5,20 – 5,50 EUR/EUA.

Poprzedni tydzień:

  • Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 była wyższa o 3.7% w ujęciu tygodniowym.
  • Pierwsza aukcja w sierpniu rozliczyła się z rekordową premią przekraczającą 30 centów w stosunku do rynku wtórnego. Z pośród 21 uczestników rynku tylko jeden dokonał zakupu.
  • Dane za pierwsze półrocze 2017 roku wskazały na wzrost zużycia energii i większe emisje w Niemczech.

Bieżący tydzień:

  • W drodze pięciu aukcji w sumie oferowanych będzie 10.8 mln uprawnień do emisji CO2, to o 18.4% mniej niż w poprzednim tygodniu.
  • Z uwagi na brak zaplanowanych spotkań politycznych oraz okres urlopowy szacujemy, że głównymi czynnikami mogącymi wpłynąć na ceny EUA będzie miks energetyczny, rozliczenia aukcji oraz aktywność uczestników rynku na giełdzie.


Źródło: Bloomberg

Aukcje:

1 sierpnia podczas aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku pierwotnym za pośrednictwem platformy EEX w Lipsku cena rozliczeniowa poszybował wyjątkowo wysoko, bo aż 33 centy powyżej ceny na rynku wtórnym. Podczas aukcji oferowanych było 2.131.500 EUA a współczynnik pokrycia był najwyższy od 24 marca i wyniósł 4,03. W aukcja brało udział 21 uczestników z czego tylko jeden dokonał zakupu.Emisje w Niemczech mogły wzrosnąć o 5% w pierwszej połowie 2017 roku.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez agencję think-tan Agora Energiewende w ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku nastąpił wzrost zużycia ropy naftowej, gazu oraz węgla brunatnego w Niemczech. Dane wskazują na wzrost emisji o 1% (około 5 mln ton CO2) w sektorze energetycznym przy wzroście zużycia energii w kraju o około 0.8%. Zdaniem analityków większe wykorzystanie paliw tradycyjnych było powiązane z rozwojem gospodarczym w Q1 i Q2 oraz chłodniejszym początkiem roku.

Macro:

Wenezuela
W poprzednim tygodniu USA zapowiedziało sankcje wobec Wenezueli. Planowane ograniczenia uderzą w eksport ropy naftowej, która jest obecnie głównym źródłem dewiz kraju. Ograniczenia mają dotyczyć transakcji wenezuelskiej firmy paliwowej PDVSA w dolarach amerykańskich. Z uwagi na znaczące ryzyko sprzedaży surowca firma PDVSA rozpoczęła rozmowy z Chinami oraz Rosja. Wenezuela jest w poważnym kryzysie spowodowanym nieudolnymi rządami tamtejszego prezydenta Nicolasa Maduro. Informacje na temat sankcji wpłynęły w poprzednim tygodniu na wzrost cen „czarnego złota”.

Niemcy
W czerwcu niemiecka sprzedaż detaliczna wzrosła o 1.1 %, to, aż o 1% więcej niż szacowali analitycy. Zlecenia i produkcja także wzrosły o 0.5% w porównaniu z poprzednimi szacunkami i wyniosły 1%.

Włochy
Bezrobocie we Włoszech spadło do 11.1% to o 0.1% więcej niż oczekiwano. Europejska stopa bezrobocia spadła w czerwcu do 9.1 %.

USA
Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która wprowadza nowe sankcje wobec Rosji.

Ustawa nakłada nowe sankcje na Rosję, wzmacnia także restrykcje nałożone wcześniej przez Baraka Obamę w związku z konfliktem zbrojonym na Ukrainie.

MIX ENERGETYCZNY:

KALENDARIUM:

Posted in News | Leave a comment

Analiza miesięczna rynku CO2 (Lipiec 2017 r.)

W lipcu na kontrakcie terminowym EUA Dec17 była wyższa o 4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Najważniejsze wydarzenia z ostatniego miesiąca

W lipcu cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 była wyższa o 4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ilość otwartych pozycji wzrosła o 5,4 proc. w ujęciu miesięcznym, co przełożyło się także na wzrost wolumenu w obrocie o 15,9 proc.. Głównym powodem był heading dużych firm energetycznych przed początkiem sierpnia podczas którego oferowany w drodze aukcji wolumen jest niższy o 50 proc.. Powodem ograniczenia ilość oferowanych uprawnień do emisji CO2 za pośrednictwem platformy EEX i ICE jest domniemanie mniejszej aktywności uczestników rynku, remonty prowadzone na instalacjach. Warto podkreślić, że wielu krajach zachodniej Europy sierpień jest miesiącem najbardziej popularnym dla urlopów. Współczynnik pokrycia aukcji podczas lipca wyniósł 2,72, to o 0,06 więcej niż w czerwcu. Cena uprawnień do emisji nadal pozostawała w zapoczątkowanym w drugiej połowie maja trendzie wzrostowym i znajdowała się pomiędzy 5,00 a 5,60 EUR/EUA.

Miks energetyczny

W lipcu ceny węgla oraz gazu kierowały się ku północy by w konsekwencji zyskać 2.1% w ujęciu miesięcznym. Wysokie zapotrzebowanie na węgiel w Chinach oraz zakłócenia dostaw z Australii wpłynęły na wyższe ceny surowca. Ceny na europejskich giełdach z dostawą na przyszły rok wzrosły o 7.7%. Wyższe ceny energii elektrycznej oraz znacząca zmiana kursu EUR/USD(+3.4% m/m) nie były wstanie zrównoważyć rajdu cen węgla.

W lipcu ceny ropy naftowej ponownie wyceniane były powyżej 50$ za baryłkę. Powodem wzrostu cen były dane z Departamentu Energii ze Stanów Zjednoczonych wskazujące na mniejszą ilość „czarnego złota” na rynku oraz duże oczekiwania rynku co do spotkania OPEC i krajów z poza kartelu dotyczące przestrzegania poprzednio ustalonych limitów wydobycia i produkcji ropy naftowej.


Korelacja pomiędzy miksem energetycznym( cenami niemieckiej energii, Brent oraz węglem) i cenami uprawnień do emisji 2017 roku( opracowanie na podstawie danych z Bloomberg).

Wydarzenia polityczne

10 lipca odbyło się posiedzenie trójstronne w spawie reform systemu EU ETS po 2020 roku. Negocjatorzy nadal nie osiągnęli przełomowego porozumienia, stąd też kolejne negocjacje w tej sprawie pomiędzy Komisją Europejską, Radą oraz Parlamentem Europejskim odbędą się 13 września.
Najważniejszymi kwestiami będzie: rezerwa stabilizacji rynku( MSR), liniowy współczynnik redukcji (LFR) oraz lista ucieczki emisji ( Carbon Leakege List). Zgodnie z danymi opublikowanymi przez firmę Landsdowne Partners zmiana poprzednio przyjętych postanowień dotyczących MSR może gwałtownie wpłynąć na wzrost cen uprawnień do emisji od roku 2018 a niemalże wszyscy analitycy są zgodni co do wzrostu cen EUA w Q4 2018 roku.

Kanclerz Niemiec Angela Markel wykluczyła nagłe zamknięcie elektrowni wykorzystujących węgiel i gwarantowała inwestycje które pomogą osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne. Koniecznym jest utworzenie nowych miejsc pracy a dopiero później podjęcie decyzji na temat starych instalacji.

Komisja Europejska opublikowała aktualizację danych dotyczących przesyłu darmowych alokacji z NER( rezerwy na nowe wejścia). Od początku fazy III tj. 2013 roku do chwili obecnej przesłano w sumie 139.9 mln uprawnień do emisji CO2, z czego aż 25.8 mln przekazano od stycznia 2017 roku. Kolejna aktualizacja zostanie opublikowana w styczniu 2018 roku.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie ArcelorMittal, że metodologia stosowana przez Komisję Europejską do obliczania bezpłatnych alokacji dla różnych sektorów przemysłowych jest prawidłowa. Producent stali zarzucał Komisji nie wzięcie pod uwagę faktu, że jego huty stali produkują energię elektryczną z gazu.

Producenci energii w Czechach otrzymali ponad 11 milionów EUA na rok 2017 zgodnie z art. 10c dyrektywy EU ETS, przydziały przyznano 24 lipca.

9 lipca szefowie 20 najbogatszych państw zgodzili się razem walczyć ze zmianami klimatycznymi, mimo zerwania wcześniej podpisanego porozumienia przez nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Po negocjacjach przedstawiciele Turcji ogłosili, że nie ratyfikują porozumienia paryskiego i popierają podjętą przez Stany Zjednoczone decyzję.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Z uwagi na wysokie temperatury zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło w całej Europie, stąd też opalanie większych ilości gazu czy węgla wpłynie na zmianę rocznego zapotrzebowania firm energetycznych na uprawnienia do emisji CO2, a to z kolei może przełożyć się na większą aktywność na giełdzie.

Poniższy wykres przedstawia ceny uprawnień do emisji na kontrakcje terminowym EUA DEC17 i średnią cenę EUA w latach 2012-2016. Ceny EUA wydają się być stabilne podczas okresu letniego i pierwszych tygodniach jesieni.Wydarzenia, które mogą wpłynąć na ceny uprawnień do emisji


Nasze bazowe oczekiwania cenowe

Posted in News | Leave a comment

(English) Vertis voted 2017 Best Research in Emissions by Energy Risk users

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Português, Română, Italiano, Français, Español, Czech, Deutsch, Magyar i English.

Posted in News | Leave a comment

Vertis Polska- bliżej klienta

3 lipca 2017 r. firma Vertis Environmental Finance otworzyła biuro w Warszawie. Vertis posiada obecnie biura w 6 krajach, poza centralą w Budapeszcie, jesteśmy również obecni w Brukseli, Bukareszcie, Madrycie oraz Weronie.  Nowy oddział pozwoli nam być jeszcze bliżej klientów oraz wzmocni naszą pozycję na rynku.

Umów się na wizytę i odwiedź nas w nowym biurze!
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa

Posted in News | Leave a comment