W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny

Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego oraz oczekiwanie uczestników rynku na kolejne posiedzenie trójstronne w sprawie reform systemu ETS.

Poprzedni tydzień:

  • Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 była wyższa o 6% w ujęciu tygodniowym.
  • Według nieoficjalnych źródeł politycy zamierzają osiągnąć porozumienie w sprawie reform systemu EU ETS podczas kolejnego posiedzenia trójstronnego, które odbędzie się 12 października.
  • Francuski Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) zlecił zamknięcie czterech generatorów elektrowni jądrowej Tricastin należącej do EDF.
  • Firma Eurelectric zaproponowała przedłużenie okresu eksploatacji istniejących elektrowni węglowych o 20 lat.
  • Pierwsza w tym roku aukcja dla operatorów lotniczych nie przyciągnęła dużego zainteresowania. EUAA o łącznym wolumenie 1.1 mln zostały sprzedane 0.17 EUR poniżej rynku wtórnego.

Bieżący tydzień:

  • W tym tygodniu w drodze czterech aukcji w sumie oferowanych będzie 17.3 mln uprawnień do emisji CO2, to o 21.9% mniej niż w poprzednim tygodniu. Wtorek będzie dniem bez aukcji z uwagi na święto bankowe w Niemczech.
  • W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie techniczne ekspertów na temat systemu EU ETS.
  • Ceny uprawnień do emisji nadal podążają w ślad miksu energetycznego. Z uwagi na dużą zmienność cen podczas notowań i ceny na kontrakcie terminowym EUA Dec17 skonsolidowane w pobliżu 7 EUR/EUA nasze oczekiwania na najbliższy tydzień znajdują się pomiędzy 6.50 i 7.40 EUR/EUA.


Źródło: Bloomberg

Rynek energii: Francuskie elektrownie atomowe ponownie w centrum uwagi.

Politico przekazało informację z raportu Eurelectric, w którym grupa proponuje przedłużyć oczekiwaną długość życia starych elektrowni węglowych z 40 do 60 lat, przyznając im dofinansowanie na zdolności produkcyjne. W obliczeniach Eurelectric 20% (29GW) bieżących zdolności węglowych otrzymywałoby dofinansowanie w celu przedłużenia ich długości funkcjonowania do ponad 40 lat.

W czwartek francuski Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego zwrócił się o zamknięcie 4 instalacji w elektrowni atomowej Tricastin o łącznej mocy 3.7 GW. Akcje EDF właściciela elektrowni tego samego dnia traciły 1.2%. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ASN prace kontrolne we wszystkich 58 elektrowniach atomowych potrwają do końca roku 2018. Uczestnicy rynku bacznie obserwują informacje napływające z rynku energii.

W lipcu oraz sierpniu produkowana moc z elektrowni wodnych we Francji znacząco spadła z powodu braku opadów, pozostawiając zbiorniki na bardzo niskim poziomie w stosunku do lat poprzednich. Produkcja energii elektrycznej spadła kolejno o 26.5% w lipcu a miesiąc później o 9.9% w ujęciu rocznym. Francuski minister ds. energii oświadczył, że kraj obniży koszty połączeń sieci energetycznych z odnawialnych źródeł energii i instalacji wykorzystujących gaz o 40%. Rząd planuje zainwestować 20 mln EUR w plan przejścia na energię odnawialną a w tym 9 mld na poprawę efektywności energetycznej, 7 mld na nowe projekty odnawialnych źródeł energii i 4 mld zostaną przeznaczone na elektryczne pojazdy.

MIX ENERGETYCZNY

W Q3 ceny niemieckiego rynku energetycznego z dostawą na przyszły rok zyskały 14.5%. W ostatnich 3 tygodniach ceny energii pozostawały w trendzie bocznym i znajdowały się pomiędzy 35.00 – 36.80 EUR/MWh.

W poprzednim tygodniu ceny ropy naftowej osiągnęły roczne maksimum i wyceniane były po 59 $ za baryłkę.  Informacje napływające z Iranu na temat zakazu transportu produktów naftowych do oraz z Kurdystanu wpłynęły na wyższe ceny surowca. Wielu analityków obniża jednak swoje oczekiwania co do cen ropy naftowej dla roku 2017 i roku przyszłego.

W poprzednim tygodniu USD umocnił się w stosunku do EUR i wyceniany był poniżej 1.20 – poniżej 30 DMA. Waluta Europejska traciła 1.1% na koniec tygodnia z powodu sytuacji w Hiszpanii i problemów w Katalonii. Silnym progiem wsparcia dla USD/EUA jest 1.15.

KALENDARIUM:

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply