Energy Risk ogłosił firmę Vertis najlepszym treader’em uprawnień do emisji CO2 w 2015 roku!

Najważniejszy portal z zakresu zażądania ryzykiem obrotu towarami i energią, Energy Risk (www.risk.net), ogłosił wyniki swojego corocznego badania rynku. W kategorii „Emissions Dealer”, firma Vertis osiągnęła pierwsze miejsce.

1 400 firm wzięło udział w ankiecie Energy Risk, a głosy w niej oddane były poddane szczegółowej weryfikacji, aby nie doszło do pomyłek lub nadużyć. Sondaż uważany także za odzwierciedlenie tego, jak przedsiębiorstwa widzą specjalistów działających na danym rynku pod względem ogólnej, jakości usług.

Jesteśmy bardzo dumni z przyznanej nam nagrody i wdzięczni naszym klientom za ich entuzjastyczne poparcie. Inspiruje to nas do dalszej ciężkiej pracy i dalszego pogłębiania wiedzy, abyśmy mogli jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i pomóc w jak najefektywniejszym zarządzaniem ryzykiem na rynku CO2. Motywuje nas też do opracowywania nowych produktów i usług, aby mogły służyć Państwu w prostszy i oszczędniejszy sposób.

This entry was posted in EU ETS, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply