Monthly Archives: F Y

Ian Duncan po raz drugi przełożył o tydzień publikację raportu dotyczącego reformy systemu EU ETS po 2020 roku

Oczekuje się, że po dwukrotnych opóźnieniach raportu brytyjskiego sprawozdawcy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności(ENVI) dotyczącego systemu EU ETS zostanie opublikowany w najbliższym tygodniu.  POPRZEDNI TYDZIEŃ: Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec16 wspierana pozytywnymi informacjami z niemieckiego … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Konferencja Carbon Expo 2016

W Kolonii w dniach 25-27 maja odbyło się coroczne, największe wydarzenie na rynku CO2 – Carbon Expo, gdzie Vertis Environmental Finance był jednym z głównych uczestników. Podczas konferencji bardzo ważnym i emocjonującym wydarzeniem było ustąpienie z funkcji sekretarz Ramowej Konwencji … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ingerencje polityczne – czynnik wpływający na ceny uprawnień EUA

W efekcie przekraczającej 2 mld EUA nadwyżki, przed rozpoczęciem trzeciej fazy, system ETS podlegał silnej presji podażowej. W związku z tym Komisja Europejska podjęła szereg krótko i długoterminowych ingerencji, zmierzających do reformy systemu. Przyczynę nadwyżki uprawnień stanowił w dużej mierze … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Czynniki z sektora energetycznego, wpływające na zmienność cen uprawnień EUA

Podstawowe czynniki, 1. Niemiecki rynek energetyczny:  Tabela zweryfikowanych emisji instalacji EU ETS (publikowana co roku w pierwszych dniach kwietnia) pokazuje, że Miejskie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej stanowią największe grono zapotrzebowania na uprawnienia do emisji. Emitują one miliony ton CO2, ale nie … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Sprawozdawca reformy systemu ETS ogłosił opóźnienie w przedstawieniu raportu

Do piątku 27 maja sprawozdawca Komisji ENVI Ian Duncan ma opublikować raport reformy systemu ETS po 2020 roku. POPRZEDNI TYDZIEŃ: Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec16 wspierana pozytywnymi informacjami z niemieckiego rynku energetycznego oraz cenami Brent zyskała 2 proc. w … Continue reading

Posted in News | Leave a comment