Monthly Archives: F Y

Czas się pożegnać (z jednostkami Kioto z projektów CP1)

Zgodnie z art. 11a 2 Dyrektywy EU ETS, Jednostki Kioto (CER i ERU), które powstały przez 31 grudnia 2012 za redukcję emisji z okresu 2008-2012 (zwane jednostkami CP1) stracą kwalifikowalność z dniem 1 kwietnia 2015 r. To jest twoja lista … Continue reading

Posted in Climate change policy, EU ETS, Market reform, News | Leave a comment