(English) Vertis Poland – within reach

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Polski och English.

Posted in News | Leave a comment

EUA dec17: Den svagaste energiprodukten första halvåret 2017

Prisutveckling för EUA

Både 2016 och 2017 hade referens-kolkontraktet en liknande början på året. Eftersom auktionsvolymerna i år inte minskade genom ”back-loading” sjönk priset kraft till 4,62 euro i januari. Priset stabiliserades sedan nära 5 euro och rusade i slutet av februari när Europaparlamentet och europarådet utarbetade sina förslag om reformen av EU: s system för handel med utsläppsrätter och båda var mer ambitiösa än Europeiska kommissionens. Referensavtalet nådde en topp på 6,02 euro 2 mars, en nivå som inte setts sedan dess. Priset sjönk kontinuerligt fram till mitten av maj när det nådde ett lägsta värde för året på 4,29 euro. Förhoppningar på framsteg vid det andra trepartsmötet om reformen av ETS och prognos om en mycket het juni hjälpte priset tillbaka över 5 euro i slutet av maj. Priset hamnade dock under tryck i juni efter att det andra trepartsmötet ställdes in. Sammanlagt sjönk priset 23,4% under första halvåret, vilket kan tyckas chockerande, men det är fortfarande en bättre prestation än 2016 när referensavtalet nästan halverade priset genom att falla från 8,29 euro i slutet av 2015 till 4,47 euro i slutet av juni 2016. Det volymviktade genomsnittspriset för EUA dec17 var 5,00 euro först halvåret 2017. Mindre än 1,5 miljarder utsläppsrätter handlades i DEC17, en minskning med 28,2% från första halvåret 2016. Även om utestående kontrakt för dec16 uppgick till 529 063 i slutet av juni 2016 var utestående kontrakt för dec17 425 273 sista dagen i juni 2017 (-14,5% år / år).

Utsläppsrätter (EUAs) var det svagaste instrumentet under första halvåret inom energimixen. Medan EUA Dec17 förlorade 23,4% under årets första halvår var ”German front year power” stabil (+ 2,2%), Det europeiska kolkontraktet 2018 uppskattades med 1,9% och brittiska gaspriset för första säsongen sjönk med 3,9%. Olja var den enda råvaran i energimixen som sjönk avsevärt under första halvåret, eftersom OPEC-avtalet inte räckte till för att återställa balansen på denna marknad som karaktäriseras av ett stort överskott.


Källa: Bloomberg, ICE

Data tyder på ett brådskande behov av en reform av EU: s ETS.

Efter flera möten har diskussioner och omröstningar hållits för att utarbeta Europaparlamentet och rådets ståndpunkter i fråga om denna reform. Båda institutionerna visade sig villiga att öka ambitionen för reformen eftersom bägge föreslår en ökning av den linjära reduktionsfaktorn till 2,2% och att den ska ses över för ökning i fas 4. Det verkar också vara allmänt godtaget att fördubbla inmatningsgraden till marknadsstabilitetsreserven till 24% under de första 4-5 åren av dess verkande för att på så sätt ”pumpa ut” överskottet från marknaden så snart som möjligt. De föreslog också att miljontals utsläppsrätter skulle annulleras, en ny idé jämfört med kommissionens ursprungliga reformförslag. Åsikterna går dock fortfarande isär när det kommer till den fria tilldelningen, koldioxidläckaget och användningen av de olika fonderna. Lagstiftarna försöker konsolidera sina ändringsförslag i trepartsförhandlingarna. Nästa möte äger rum 10 juli och med det estniska ordförandeskapet i rådet och beräkningar att hålla flera möten under året är förhoppningen att avsluta förhandlingarna 2017. Förhandlingarna leds av en ny föredragande, Julie Girling, som tog över efter Ian Duncan, eftersom han var upptagen med sin kampanj i det allmänna valet  i Storbritannien. I enlighet med sina skyldigheter offentliggjorde Europeiska kommissionen i maj det totala antalet utsläppsrätter i omlopp. Enligt rapporten finns 1,69 miljarder utsläppsrätter tillgängliga i systemet, vilket innebär att även med en ”inmatningsgrad” på 24% skulle det ta år för ”Market stability reserve” att minska detta överskott. Kommissionen informerade också om att verifierade utsläpp av de stationära anläggningarna i EU: s ETS sjönk med 2,7% år 2016. Utsläppen från luftfartsoperatörer ökade däremot med 7,9% i en årlig jämförelse. På grund av en felaktigt verifierad utsläppssiffra verkade det först som att utsläppen minskats avsevärt, men uppgifterna korrigerades inom kort och de visade att överskottet fortfarande är stort.

Källa: Bloomberg, ICE, Vertis Ltd.

Sommarutsikt: Avslappnat på 5 euro

Medan juni kännetecknades av temperaturer över säsongens genomsnittliga (och därmed högre luftkonditionering och högre kraftpriser), beräknas julis temperaturer vara i linje med säsongsmedianen och några kallare dagar. Ytterligare energibehov kan täckas av förnybar produktion. Som de senaste uppgifterna visat ökade Tyskland sin förnyelseproduktion till rekordhöga 35,1% under första halvåret. Detta kan hålla ett tak på CO2-priset under nästa period. Det halverade auktionsutbudet i augusti och de förmodligen påskyndande politiska förhandlingarna om systemreformen skulle dock kunna stödja priset. Historiskt sett tenderar utsläppsrättspriset att förbli stabilt under sommarmånaderna.


Källa: Bloomberg, ICE

Posted in News | Leave a comment

(English) Save the date: 6th July talk by Paul Bodnar, Rocky Mountain Institute

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Italiano och English.

Posted in News | Leave a comment

Förberedelser inför MiFID II

Från och med januari 2018 träder en ny finansiell förordning i kraft inom EU, MiFID II. I denna förordning klassificeras utsläppsrätter som finansiella instrument. Det innebär att handel med utsläppsrätter, som mäklare, trader eller till och med rådgivning – blir en reglerad verksamhet.

Förmedlare som Vertis måste bli investeringsleverantörer, och övervakas av den finansiella myndigheten i respektive land. De senaste tre åren har vi förberett oss inför MiFID och gjort stora investeringar i nya IT-system, säkerhet , nya policies och föreskrifter samt utbildning för våra sälj,- och backoffice-team . Vi har nu lämnat in vår ansökan till den ungerska nationalbanken. Även om detta bara är början är det en viktig milstolpe på vägen till att bli en leverantör av investeringstjänster. Företag som köper utsläppsrätter för att uppfylla sina skyldigheter inom EU ETS eller för att säkra sin position inför framtiden är undantagna från största delen av förordningen.

MiFID kommer dock att innebära några konsekvenser för dig. Först måste du upprätta ett LEI-nummer – en unik identifikation för juridiska personer som är verksamma på finansmarknaden. Om du inte redan har ett LEI-nummer, fråga din trader om mer information. För det andra kommer företag som Vertis att be dig om mer utförlig information om ditt företag så att vi kan uppfylla våra egna skyldigheter när det gäller att kategorisera våra kunder. Vi beklagar detta på förhand! För det tredje kan vi behöva ändra några av villkoren i vårt ram, – och handelsavtal, och vi ber om ditt tålamod med detta. Slutligen bör det nya regelverket göra handeln säkrare och mer transparent – det finns främst till för att skydda dina intressen, som kund. Under tiden fungerar allt som vanligt och vi strävar efter att göra övergången så smidig som möjligt.

Posted in News | Leave a comment

(English) (Polski) Ceny EUA nadal blisko 5.00

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Polski.

Posted in News | Leave a comment