(English) Vertis acquires Alco2

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Svenska, Italiano i English.

Posted in News | Leave a comment

Jest porozumienie sprzyjające wzrostowi cen CO2

13 września br. w ramach tzw. trilogu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie  ustalenia wspólnego tekstu dyrektywy zmieniającej zasady działania EU ETS.

- Podczas spotkania przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskie w dniu 13 września br. doszło do porozumienia w kilku sprawach. Moim  zdaniem najważniejsze jest to, że strony porozumiały się co do tego, że w pierwszych 5 latach funkcjonowania systemu rezerwy stabilizacyjnej EU ETS (MSR) licząc od 2019 roku współczynnik redukcji nadwyżki uprawnień do emisji CO2 wzrośnie z pierwotnych 12 proc. zaproponowanych przez Komisję do 24 proc. Oznacza to, że redukcja nadpodaży uprawnień do emisji CO2 zostanie przyspieszona co będzie sprzyjało wzrostowi cen uprawnień. Oczywiście, aby wskazane ustalenia stały się prawem muszą być jeszcze przegłosowane przez  Radę UE i Parlament Europejski -  mówi Tomasz Bujacz, Krajowy Manager Sprzedaży Vertis.

Wskazany współczynnik redukcji ma służyć zdejmowaniu z rynku nadwyżki uprawnień do emisji CO2 do czasu aż liczba tych  uprawnień w obrocie spadnie do poziomu    833 mln uprawnień. Reforma EU ETS przewiduje, że jeśli  liczba uprawnień w obiegu spadnie poniżej  400 mln to wtedy 100 mln uprawnień z rezerwy MSR miałoby wrócić na rynek w drodze aukcji.

- Istotne jest także to, że podczas posiedzenia w dniu 13 września br. ustalono, że obecna lista sektorów zagrożonych utratą konkurencyjności wskutek funkcjonowania EU ETS ( tzw. lista carbon leakage) zostanie utrzymana do 2020 roku. Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami ilość sektorów, które będą na carbon leakage list od 2020 roku wyniesie 50 a nie jak obecnie 178. Warto podkreślić jednak, że owe 50 sektorów odpowiedzialnych jest za 80% emisji dla wszystkich, obecnie znajdujących się instalacji na liście ucieczki emisji.

Kolejne spotkanie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie  ustalenia wspólnego tekstu dyrektywy zmieniającej zasady działania EU ETS zostało zapowiedziane na 12 października br.

Poza reformą EU ETS dla rynku CO2 bardzo ważne jest m.in. także na jakich warunkach odbędzie się Brexit. Tomasz Bujacz wskazuje, że niektóre grupy polityczne w  Parlamencie Europejskim popierają ideę „oznakowania”  uprawnień do emisji i uznanie tych wydanych przez kraj, który opuścił UE po 2018 roku jako niekwalifikujących  się do EU ETS. Gdyby do tego doszło to uprawnienia przyznane dla instalacji w Wielkiej Brytanii w 2018 r. nie byłyby możliwe  do wykorzystania do umorzeń emisji za 2017 rok, a to oznaczałoby spadek podaży. 

- Na początku września br. rynek CO2 otworzył się z cenami uprawnień na poziomie 5,9 euro.  W ciągu pierwszych 10 dni handlowych we wrześniu br. ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły z owych 5,91 euro do 7,72 euro. Moim zdaniem rynek CO2 skonsumował już planowaną reformę EU ETS.  Obserwowany ostatnio szybki wzrost cen uprawnień to głownie efekt wzrostu cen węgla, który przekłada się na wzrost cen energii, z którymi ceny uprawnień są mocno skorelowane i obaw, że w Francji może dojść do wyłączeń elektrowni atomowych co spowodowałoby wzrost wykorzystania niemieckich elektrowni węglowych (produkcja na eksport do Francji )  i tym samym wzrost emisji CO2.  Faktem jest, że ceny energii elektrycznej w Niemczech z dostawą  na 2018 rok  wyceniane są  obecnie na poziomie 36,85 euro/MWh, co oznacza, że są na najwyższym poziomie od 3 lat i także znacznie większe niż jeszcze miesiąc temu, gdy oscylowały na poziomie 31-32 euro/MWh – informuje Tomasz Bujacz. 

Posted in News | Leave a comment

W oczekiwaniu na kolejne posiedzenie trójstronne

W środę 13 września o godzinie 18:30 rozpocznie się kolejne spotkanie pomiędzy Radą, Parlamentem i Komisją Europejską w sprawie reform systemu ETS.

Poprzedni tydzień:

 • Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 wzrosła w ciągu tygodnia o ponad 1 euro i w piątek osiągnęła najwyższy poziom z dwóch lat. EUA Dec17 zyskał w przeciągu tygodnia aż 20%.
 • Czwartkowa aukcja 4,3 mln EUA w imieniu państw członkowskich UE na giełdzie EEX została anulowana, ponieważ cena rozliczeniowa aukcji była znacząco niższa od ceny na rynku wtórnym.
 • Francja planuje w tym roku przyjąć uchwałę w celu stopniowego zaprzestania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na terytoriach lądowych i zamorskich do 2040 r.
 • Oczekuje się, że Niemcy nie osiągną planowanego ograniczenia emisji CO2 w nadchodzących latach.

Bieżący tydzień:

 • Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w tym tygodniu jest spotkanie trójstronne, które odbędzie się we środę. Podczas spotkania przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady będą chcieli przybliżyć się do porozumienia w sprawie reformy EU ETS.
 • W drodze pięciu aukcji w sumie oferowanych będzie 25,3 mln uprawnień do emisji CO2, to o 17,6 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego tygodnia.
 • Cena EUA może zyskiwać na wartości do środy, ponieważ uczestnicy rynku oczekują ambitnego pakietu reform. Wynik spotkania będzie miał duży wpływ rynek carbon, dlatego nasze bazowe oczekiwania dotyczące cen uprawnień do emisji na kolejny tydzień znajdują się pomiędzy 6,60 – 7,40.


Źródło:Bloomberg

Rynek CO2: Anulowanie czwartkowej aukcji uprawnień do emisji CO2.

Zaplanowana na czwartek 7 września aukcja uprawnień do emisji dwutlenku węgla na giełdzie European Energy Exchange została anulowana.
Giełda z lipska poinformowała o anulowaniu akcji z powodu zbyt niskiej ceny w stosunku do notowań na rynku wtórnym. Wolumen wynoszący 4.2615 mln uprawnień do emisji zostanie rozłożony na kolejne 4 aukcje.

Po zakończeniu okresu wakacyjnego, politycy ponownie rozpoczęli negocjacje w sprawie reformy EU ETS. Pierwszym ważnym wydarzeniem było poniedziałkowe(04.09.2017) wspólne oświadczenie ministrów Francji i Niemiec ds. Środowiska. Według Bloomberga, ambasadorzy państw członkowskich UE (COREPER) spotkają się w najbliższy piątek, aby uzgodnić swoje stanowisko w sprawie tak zwanego trójkąta zagadnień (ambitne cele, bezpłatna alokacja i fundusze).

Najbliższe posiedzenie trójstronne z Parlamentem Europejskim i Komisją odbędzie się 13 września o godzinie 18:30 w Strasburgu. Dalsze rozmowy techniczne zaplanowane są na 28 września i 6 października. Kolejne spotkanie trójstronne odbędzie się 12 października.

Polityka: Kolejne posiedzenie trójstronne w sprawie systemu ETS.

Już w środę odbędzie się czwarte posiedzenie trójstronne w sprawie systemu EU ETS po 2020 roku. Polityka w największym stopniu wpływa na ceny uprawnień do emisji CO2. Spotkanie pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem odbędzie się o godzinie 18:30 czyli po zamknięciu środowego notowania na giełdzie.
W ciągu ostatnich notowań przehandlowany wolumen na kontrakcie terminowym EUA Dec17 znacząco wzrósł i wynosił średnio 20 mln. To dwukrotnie więcej niż średnia ubiegłego miesiąca, podczas którego oferowany w drodze aukcji wolumen był zmniejszony o 50%.

Rynek energii:

Projekt MeyGen wykorzystujący fale morskie do wytwarzania energii znajduje się w okolicy północnego wybrzeża Szkocji.  W sierpniu wyprodukowano tam 700 MWh energii elektrycznej, jest to nowy rekord dla tego typu instalacji i wystarczyło do zasilenia 2000 gospodarstw domowych. Badania z 2014 roku wykazały, że instalacje tego typu mogą pokryć połowę zapotrzebowania na energię w Szkocji.

Prezydencja estońska planuje zaproponować zmiany w rezerwie stabilizacji rynku i ewentualne anulowanie uprawnień do emisji znajdujących się w rezerwie od 2023 a nie od 2024 roku.

W Wielkiej Brytanii rząd przyznał 56 firmom zwrot kosztów związanych z systemem EU ETS i uznał ich działalność za zgodną z obowiązującą listą ucieczki emisji( carbon lekage list).

Prezydent Francji Emmanuel Macron chce doprowadzić do zahamowania emisji dwutlenku węgla we Francji do 2050 roku i zamierza ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w wyniku zaprzestania wykorzystywania paliw kopalnianych. Francja w długoterminowym planie zakłada także wyłączenie kilku z funkcjonujących elektrowni atomowych i zastąpienie produkowanych mocy przez odnawialne źródła energii.

Niemcy zapowiedziały swoją gotować do dostarczania energii elektrycznej do zachodniego sąsiada na wypadek problemów atomowych EDF.

MIX ENERGETYCZNY

Ceny niemieckiego rynku energetycznego z dostawą na przyszły rok osiągnęły 3 letnie maksimum i wyceniane były już blisko 36 EUR/MWh.

KALENDARIUM:

Posted in News | Leave a comment

Ceny EUA powyżej 6 EUR

Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 była wyższa o 4,3 proc. w ujęciu tygodniowym i osiągnęła siedmiomiesięczne maksimum.

Poprzedni tydzień:

 • Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 była wyższa o 4.3 % w ujęciu tygodniowym i osiągnęła siedmiomiesięczne maksimum. Głównym powodem był wzrost cen energii w całej Europie spowodowany niepewnością dotyczącą reaktorów atomowych EDF we Francji.
 • W poprzednim tygodniu ilość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na marzec i grudzień 2018 była zdecydowanie wyższa w porównaniu z poprzednim okresem letnim.

Bieżący tydzień:

 • W drodze czterech aukcji w sumie oferowanych będzie 11.2 mln uprawnień do emisji CO2 to o 3.7% więcej niż w poprzednim tygodniu.
 • Z uwagi na letnie święto w niemieckiego banku w poniedziałek nie odbędzie się aukcja na giełdzie EEX. Uczestnicy rynku czekają na początek września i powrót pełnego wolumenu aukcyjnego. Informacje na temat nadzwyczajnej sytuacji związanej francuskich reaktorów nadal mogą wpłynąć na wyższe ceny uprawnień do emisji, stąd nasze bazowe oczekiwania na przyszły tydzień znajdują się pomiędzy 5.80 a 6.40 EUR/EUA.


Źródło: Bloomberg

Rynek CO2: sytuacja w EDF ponownie zszokowała rynek energii i uprawnień do emisji CO2.

Polska
Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że w pierwszej połowie 2017 r. polskie kopalnie węgla osiągnęły zysk netto w wysokości 1,45 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zanotowały stratę w wysokości 800 mln zł. Firmy osiągnęły pozytywny wynik finansowy ze względu na przeprowadzoną restrukturyzacje oraz wyższe ceny węgla. Nierentowne kopalnie zostały zamknięte, a liczba pracowników zmniejszona. W konsekwencji przewiduje się, że całkowita produkcja spadnie do 66-67 milionów ton w 2017 r. z 70,4 milionów w zeszłym roku. Zdecydowanie wyższe rynkowe ceny węgla (o prawie 40% niż w roku ubiegłym) przyniosą jednak rekompensatę dla mniejszego wydobycia.

Niemcy
Władze Saksonii napisały list do ministerstwa gospodarki (również w imieniu Brandenburgii i Północnej Nadrenii-Westfalii) aby rząd federalny zaprotestował przeciwko nowym limitom emisji przyjętym przez UE. Zwracają się do ministerstwa o podjęcie działań prawnych przeciwko UE, aby zapobiec jeszcze surowszym ograniczeniom. Autorzy listu twierdzą, że limity zostały określone na podstawie błędnych obliczeń.

Francja
W środę francuski EDF ogłosił, że wykryto nieznane wady w ich elektrowniach jądrowych, zwiększając tym samym spekulacje, że część elektrowni będzie musiała zostać zamknięta na czas napraw, a brakujące moce musiałyby zostać zastąpione przez niemieckie elektrownie.

USA
Ceny ropy naftowej na giełdzie w Nowym Jorku wyceniane są blisko 48$/ baryłka. Szalejący huragan Harvey w Teksasie wpłynął na mniejsza produkcje „czarnego złota” i zamykanie rafinerii w zagrożonym regionie.

Wenezuela
Nicolas Maduro prezydent Wenezueli oczekuje zwołania kolejnego szczytu OPEC w celu stabilizacji cen ropy naftowej. Wenezuela została dotknięta sankcjami ze strony USA a jej PKB jest uzależniony od cen „czarnego złota” i eksportu. Jeszcze na koniec lipca 2017 roku amerykańskie władze rozważały możliwość nałożenia surowszych sankcji wobec wenezuelskiego sektora energetycznego a w szczególności państwowej spółki PDVSA. Urzędnicy Trumpa forsowali przede wszystkim wprowadzenie zakazu dla krajowych spółek i firm inwestycyjnych przeprowadzania transakcji zakupu wenezuelskiego surowca w walucie amerykańskiej.

MAKRO
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez niemiecki Bundesbank produkcja przemysłowa i eksport nadal odrywają ogromną rolę w rozwoju krajowej gospodarki. Nowe szacunki wskazują na wzrost PKB w 2017 roku o 1.9%. PMI w sektorze przemysłowym w Niemczech wyniósł 59.4 pkt. wobec poprzedniego miesiąca na poziomie 57.6 pkt.

Dane przedstawione przez Markit Economic w sierpniu przewyższały oczekiwania analityków a PMI może być wyższe niż sądzono. Indeks określający koniunkturę w sektorze usług u zachodniego sąsiada w bieżącym miesiącu wyniósł 53.4 pkt., to o 0.3 pkt. więcej w porównaniu z danymi z lipca.
PMI powyżej 50 pkt stanowi o ożywieniu w sektorach.

MIX ENERGETYCZNY

Ceny niemieckiej energii z dostawą na przyszły rok były wyższe o 1.5% w ujęciu tygodniowym. Większe zapotrzebowanie na energii wraz z danymi napływającymi z Francji na temat reaktorów atomowych EDF były głównym powodem wzrostu energii u zachodniego sąsiada.

Minister zajmujący się ropą naftową w Kuwejcie oświadczył, że listopadowe spotkanie OPEC może przesądzić o przedłużeniu umowy stanowiącej o mniejszym wydobyciu i produkcji ropy naftowej dla roku 2018. Poprzednie ustalenia pomiędzy największymi producentami surowca wygasają na koniec marca 2018 roku. W ujęciu tygodniowym ceny Brent na londyńskiej giełdzie ICE były niższe o 0.6%.

KALENDARIUM

Posted in News | Leave a comment

Nie ma wakacji na rynku CO2. Ceny blisko 6 euro/tona CO2

Tegoroczne wakacje na rynku uprawnień do emisji CO2 są spokojne, czy może wręcz przeciwnie ?

Dotychczas w III fazie EU ETS, czyli w latach 2013-2016, wakacje na rynku CO2 były spokojne, ale w tym roku jest inaczej. Mimo m.in. powszechnych urlopów we Francji i Włoszech, które już się zaczęły, a  trwają od 7 do 21 sierpnia, braku spotkań politycznych w sprawie reformy EU ETS,  rynek jest bardzo aktywny, a ceny uprawnień do emisji CO2 ( EUA) ostatnio mocno wzrosły.

W lipcu ceny uprawnień do emisji znajdowały się w trendzie bocznym pomiędzy 5.00 – 5.50 euro/tona CO2. W ubiegły piątek cena EUA na zamknięciu notowań wynosiła 5,35 euro, na początku bieżącego tygodnia wzrosła do 5,40-5,80 euro, a dzisiaj ( 17 sierpnia br.) sięgnęła 5,96 euro, czyli najwyższego poziomu z przed 5 miesięcy i  3 marca, kiedy ceny uprawnień do emisji wyceniane były na 6,02 euro. Przy czym wszystkie podane ceny to ceny kontraktów terminowych na grudzień 2017, a posługuje się nimi, bo to ceny benchmarkowe m.in. dla rynku spot.

Jakie są przyczyny notowanego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 ? Mają charakter fundamentalny czy polityczny ? 

Jest kilka powodów zaistniałej sytuacji i mają one charakter fundamentalny, związany z relacjami podaży i popytu. Po pierwsze trzeba podkreślić, że podczas bieżącego miesiąca wolumen oferowanych w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2 został zmniejszony.

W sierpniu będzie on mniejszy niż w lipcu o około 50 proc. Nie jest to nadzwyczajna sytuacja w EU ETS, ponieważ co roku ilość oferowanych uprawnień do emisji na rynku pierwotnym jest mniejsza z uwagi na domniemanie Komisji Europejskiej o mniejszych potrzebach hedgingowych producentów energii elektrycznej.

Tego lata średnie temperatury są wysokie, co wpływa na wzrost zapotrzebowania na energię, zwiększenie wykorzystywanie źródeł konwencjonalnych, a w konsekwencji wzrost emisji CO2 i zapotrzebowania na uprawnienia do emisji i większa niż szacowano aktywność uczestników rynku. Przy tym wczoraj pojawiła się informacja o kontroli reaktorów atomowych we Francji w miejscowości Creusot, co dodatkowo zaktywizowało rynek. Wszyscy pamiętają, że w ub.r. wskutek wyłączeń 17 elektrowni atomowych we Francji do pracy ruszyły w większej skali źródła konwencjonalne w Niemczech, co oznaczało wzrost cen energii i uprawnień do emisji CO2.

W kolejnych tygodniach należy się spodziewać dalszego wzrostu cen ? Na jakie zjawiska zwracać uwagę ? 

W celu oceny koniunktury na rynku CO2 w najbliższych czasie należy śledzić niemiecki rynek energii elektrycznej pod kątem cen i struktury paliwowej produkcji energii, ponieważ nadal widoczna jest korelacja pomiędzy German Power a cenami EUA.

Dla cen CO2 w najbliższych tygodniach ważna będzie też aktywność handlowa na rynku na CO2, czyli m.in. to jak się będą rozliczały aukcje. W przypadku „silnego” rozliczenia aukcji tj. z premią wynoszącą kilka centów powyżej cen uprawnień na rynku wtórnym często obserwowaliśmy wzrost cen uprawnień podczas kolejnych godzin notowania.

Dobrym przykładem było rozliczenie aukcji 1 sierpnia, gdzie cena na rynku pierwotnym była wyższa o ponad 30 centów w stosunku do ceny giełdowej. Reakcja rynku po ogłoszeniu wyniku była natychmiastowa, a ceny EUA wzrosły w ciągu kilku minut o 10 centów.

Należy też brać pod uwagę, że już na początku września br.  aukcje wrócą do normlanych poziomów, czyli do wolumenu rzędu 21-22 mln EUA tygodniowo, a więc podaż uprawnień do emisji na rynku pierwotnym wróci do normy.

Spośród zdarzeń politycznych w najbliższym czasie wpływ na rynek CO2 może mieć zaplanowanie na 13 września br. w ramach tzw. trilogu spotkanie przedstawicieli Parlamentu  Europejskiego, Rady  Unii Europejskiej i Komisji  Europejskiej w sprawie   ustalenia  wspólnego  tekstu  dyrektywy zmieniającej zasady działania EU ETS. Poprzednie spotkania w tej sprawie nie przyniosły końcowych ustaleń.

Posted in News | Leave a comment